CATALUNYA ÉS DIGITAL
PANORAMA 2024

WebDoc 31 gener 2024
Direcció: Tomás Cascante & Jordi Marín
Patrocinador Platinum
Patrocinador Gold

Patrocinador Silver

WEBDOC.png

La veu del protagonistes del món digital català

La veu del protagonista del món digital català esdevé una finestra per entendre les dinàmiques i innovacions que modelen el panorama tecnològic actual. A través d’entrevistes i articles, aquest espai ofereix una visió enriquidora sobre les tendències digitals que marquen el futur.

Previsions 2024
Liliana Arroyo
Directora general Societat Digital Generalitat Catalunya

«Durant el 2024, la Direcció General de Societat Digital es centrarà en els drets i responsabilitats digitals, destacant-se com un tema clau en el debat públic. S’espera que sigui un any important per a les competències digitals, amb un enfocament europeu en l’adquisició d’habilitats més enllà de la funcionalitat bàsica en l’àmbit digital. L’objectiu és fomentar una societat digital madura i empoderada, capaç d’utilitzar eines digitals de manera crítica. També es buscarà avançar en la inclusió social digital, un esforç que involucra a diverses institucions i sectors de la societat, des de la Generalitat de Catalunya fins a la societat civil i els centres de recerca. A més, s’espera iniciar debats sobre la relació entre família i pantalles, promovent converses intergeneracionals i empàtiques per a la convivència amb dispositius i continguts tecnològics. 

Panorama 2024
Ester Manzano
Directora General de Serveis Digitals i Experiència CiutadanaGeneralitat de Catalunya

La transformació digital representa una nova forma d’actuar, aprofitant el potencial de la tecnologia. Les organitzacions han de centrar-se en dissenyar els seus serveis per satisfer les necessitats de la societat digital. Aquest procés implica una revisió dels processos i la integració de la tecnologia, però és crucial reconèixer que el veritable canvi rau en una transformació cultural. Respecte a la relació amb la ciutadania, és fonamental ser proactius i personalitzar els serveis, utilitzant l’anàlisi de dades per a una visió completa dels ciutadans i millorar l’atenció a través de diversos canals. La transformació també comporta un canvi en la comunicació, buscant generar confiança i seguretat. En l’era digital, es presenten noves oportunitats per a que la ciutadania accedeixi fàcilment als serveis administratius.

Panorama digital 2024
Sergi Figuerola
Director i2CAT

Aquest 2024, Catalunya es posiciona com a líder en la generació de valor digital, gràcies a la implementació dels fons de nova generació europea. Aquesta iniciativa impulsa la recerca i la innovació en l’àmbit digital, marcant un camí cap a la transformació tecnològica. Estem testimoni d’un creixement tecnològic ràpid i sense precedents, que requereix una adaptació constant i una visió estratègica. La nostra tasca és reduir la bretxa digital, assegurant que les noves tecnologies siguin accessibles i beneficioses per a tota la societat. Aquesta és una època de canvis significatius on Catalunya pot establir-se com a referent en el coneixement i l’innovació digital.

Perspectives econòmiques i empresarials 2024
Antoni Cañete

President PIMEC
Les declaracions d’Antoni Cañete ofereixen una visió econòmica i empresarial per al 2024, destacant una desacceleració global amb creixements del 2.0%, inferiors al 3.5% de 2022. A nivell europeu, l’economia mostra un creixement més moderat, amb perspectives particularment dolentes a la zona euro i a la Xina. En canvi, les projeccions a Espanya i Catalunya són lleugerament més positives, esperant-se un creixement entre l’1 i l’1,5% per a Catalunya. Factors com els tipus d’interès, la guerra a Ucraïna, i el preu del petroli influenciaran aquests escenaris. Les tensions inflacionistes i la debilitat econòmica també jugaran un paper clau en aquesta evolució.
Benvinguda – Presentació del WebDoc
Susana Prado
Directora general INETUM Catalunya

Susana Prado, directora general d’INETUM a Catalunya, dóna la benvinguda i convida a aprofundir en aquest document, aportant el punt de vista d’una gran consultora internacional sobre el futur de la societat digital a Catalunya per al 2024.

L'Opinió dels Líders

ORDRE ALFABÈTIC PER NOM

Albert Domingo
Director
UPF Ventures

Albert Domingo destaca el 2024 com un any clau per aprofitar els fons Next Generation de la UE, amb l’objectiu de millorar la digitalització i les habilitats digitals dels treballadors a Catalunya, reconeixent els reptes i la necessitat d’adaptació i innovació constants. 

Albert Ortas
Director general
Intermedia Comunicació
Ortas enfatitza la ràpida evolució de la intel·ligència artificial, destacant que el valor afegit humà serà clau en sectors com la indústria, la salut, la logística i la comunicació. Ressalta l’empatia i l’adaptabilitat humana com a competències essencials davant les màquines.
Antoni Esteve
President
Grup Lavinia

Comenta la necessitat d’adaptar-se a la intel·ligència artificial, ressaltant que no és suficient viatjar en el món actual amb eines antigues. Encoratja a tots, caps i treballadors, a reaprendre i a dedicar temps a l’estudi, destacant que la intel·ligència artificial afecta totes les tasques i que la resistència és inútil davant l’avanç tecnològic. 

Antoni Garrell
President
HM hospitales Catalunya

Aquest text serà un resum de la intervenció de l’entrevistat, destil·lant els punts clau i les idees més rellevants que va compartir durant la conversa, reflectint l’essència del seu missatge i perspectiva sobre el panorama digital 2024.

Antoni Paz
Executive Director
Kim BCN

Paz prediu que 2024 serà un any destacat per a la intel·ligència artificial, marcant la seva integració amb altres tecnologies i l’adaptació a necessitats locals. Resalta també que serà l’any clau per l’ètica en l’IA, amb Europa liderant el desenvolupament de normatives i pràctiques responsables.

Carlos Pallotti
Director
Fundación NAOS (Argentina)

Carlos Pallotti anticipa un 2024 tecnológicamente prometedor en Iberoamérica, con un auge de inteligencia artificial en sectores clave, generando nuevas profesiones y mayor demanda en IA, ciencia de datos y blockchain, lo que impulsará el empleo y los salarios.

Carles Grau
Founder & CEO
Grau & Innovation Consulting

Grau veu un 2024 optimista, amb creixement en demanda de productes i serveis tecnològics a Catalunya, especialment en ciberseguretat, gestió de dades i intel·ligència artificial. Destaca la importància de l’aplicació ètica i humanista en el desenvolupament i ús d’aquestes tecnologies, enfocant-se en la millora de la productivitat i l’experiència del client.

Carles Miranda
Mànager Indústria 4.0 i Economia Circular
Agéncia per a la competitivitat de l’empresa ACCIÓ

Carles Miranda és optimista sobre la digitalització a Catalunya en 2024, destacant la inversió en intel·ligència artificial, IoT i ciberseguretat, amb enfocament en millora de processos i innovació en tecnologies com la computació quàntica.

Daniel Condeminas
Consultor
Comunicació

Condeminas destaca dos elements clau per al 2024 en l’àmbit audiovisual i tecnològic a Catalunya: la celebració del centenari de la ràdio, ressaltant la importància dels pioners i la necessitat de tecnologia en la ràdio digital actual; i la posada en marxa del Catalunya Media City, un projecte que impulsarà les tecnologies immersives i les noves oportunitats professionals.

David Boronat
Founder &CEO
Multiplica

David Boronat predice un 2024 dinámico, con creciente integración de inteligencia artificial y el surgimiento de asistentes virtuales personales, transformando el uso cotidiano de la tecnología y democratizando su acceso a través de la voz.

Eduard Martín
CIO
Mobile World Capital Barcelona
Eduard Martín preveu un 2024 apassionant en el món digital, amb un enfoc especial en la continuació del desenvolupament de la digitalització i la indústria TIC. Destaca el rol de la intel·ligència artificial, especialment les generatives, i la necessitat d’una regulació que garanteixi el seu desplegament eficaç i humanista. Preveu avanços significatius en sectors com la salut, la logística i la indústria.
Ernest Pérez-Mas
President
Parlem Telecom

Pérez-Mas anticipa un 2024 dinàmic en el panorama digital, destacant la manca de talent i la poca incorporació de dones, amb focus en seguretat i l’esperada regulació europea sobre intel·ligència artificial, i la importància creixent de l’assistència virtual.

Esteve Almirall
Profesor
ESADE

Almirall apunta que la digitalització mal implementada no millora els processos. Destaca la necessitat de capital i salaris competitius per atraure talent, sobretot a multinacionals. Observa una desconexió entre recerca, innovació i empreses, i assenyala la baixa intensitat competitiva en molts sectors a Espanya, afectats per regulacions o mercats locals limitats. 

Joana Barbany
Mentora, consultora i advisor
Dra de negoci a Michael Pagev

Joana Barbany ressalta la rapidesa dels canvis tecnològics, destacant la necessitat d’una responsabilitat col·lectiva en la gestió de la intel·ligència artificial, i crida a la participació i opinió individual davant aquests avanços que afecten a tots.

Jordi Marín
Executive & Senior Advisor
Expert en transformació digital i innovació
Marín es mostra optimista per al 2024, destacant la importància de Catalunya en la transformació digital global, amb infraestructures tecnològiques avançades i un sòlid ecosistema d’startups. Encara que reconeix que falten elements per accelerar la transformació digital, veu grans oportunitats i potencial per a Catalunya i Barcelona en l’escenari mundial.
Josué Sallent
Consultor i coordinador dels estudis de ciberseguritat
Universitat EUNEIZ de Vitòria

Josué Sallent destaca per a 2024 els reptes de desenvolupar habilitats tecnològiques en la societat, adaptar la tecnologia a tots els grups d’edat, especialment a persones majors, i fomentar una cultura de consum responsable, amb un èmfasi especial en la ètica digital.

Karina Gibert
Degana
COEINF

Durant el 2024, Catalunya experimentarà un augment en el panorama digital. L’aplicació de la intel·ligència artificial i altres tecnologies com blockchain i quantica revolucionarà els serveis de salut, socials i administració pública. Assistirem a una transformació significativa de les PIMES gràcies als fons d’innovació. A més, les estratègies de país en dades, intel·ligència artificial i ciberseguretat evolucionaran, marcant un progrés important cap a una societat plenament digitalitzada i segura

Manel Sanromà
President
CIVICAi

Manel Sanroma ressalta que el 2024 a Catalunya estarà marcat per la intel·ligència artificial com a element clau en la revolució tecnològica. Destaca l’avanç ràpid de les innovacions i l’impacte en el mercat de treball, així com la necessitat d’adaptació social i ètica. Considera fonamental el suport governamental i la popularització de la IA.

Miquel Rutllan
President
Clúster Audiovisual de Catalunya
Rutllan señala que en 2024, la industria audiovisual, influenciada por la digitalización y las nuevas tecnologías, se enfocará en la aplicación práctica de la inteligencia artificial. Anticipa una evolución en las interfaces de voz y una reorganización en el sector de las plataformas audiovisuales, incluyendo la aparición de nuevas plataformas especializadas.
Montse Guardia
Chief Strategy Officer
Mobile World Capital

Montse Guardia destaca un 2024 prometedor per Catalunya en l’àmbit digital. Resalta la importància creixent de les dades, la formació en tecnologia, i l’interès creixent en l’ètica tecnològica entre la joventut. També subratlla el progrés en semiconductors, nanociència i nanotecnologia, anticipant una major discussió científico-tecnològica i un ús més ètic i segur de les t
ecnologies, com la blockchain.

Pilar Conesa
President
Anteverti

El 2024 marca una era de transformació global per Catalunya, amb reptes en digitalització i intel·ligència artificial. Pilar Cones ressalta la posició avantatjada de Catalunya en tecnologia, però subratlla els desafiaments en talent digital i transformació de les PIMES.

Rosa Paradell
Public Sector Innovation, director
Fundació i2CAT

En 2024, i2CAT liderarà la transformació digital de l’administració pública catalana, treballant en solucions innovadores i reduint la bretxa digital. Impulsarem la col·laboració entre agents diversos per enfortir l’economia digital i empoderar la societat catalana en competències digitals, amb especial atenció a la igualtat de gènere.

Saül Gordillo
Periodista
Màster en IA i Innovació

De cara al 2024, en un context de desconfiança mediàtica cap a la intel·ligència artificial i un marc regulatori europeu, Europa, Espanya i Catalunya no haurien de crear regulacions que deixin els seus ciutadans, professionals i empreses en una posició competitiva inferior a nivell global. Cal afrontar amb optimisme i responsabilitat el repte de la IA al servei de la humanitat.

Sònia Cañizares
Directora de Sector Públic I Consulting a Catalunya
Sopra Steria

Sonia Cañizares preveu un 2024 com un any clau per a la digitalització a Catalunya, destacant el potencial de la intel·ligència artificial generativa. Enfoca en la gestió de dades i la transformació de les administracions públiques, amb èmfasi en l’ètica i la inclusió.

Valoració resum de les 29 declaracions

El 2024 a Catalunya serà un any de grans avenços en la transformació digital, centrat en els drets i responsabilitats digitals. Es preveu un focus especial en l’adquisició de competències digitals, amb un enfocament europeu per a una societat digital madura i empoderada. S’espera avançar en la inclusió social digital, un esforç que involucra diverses institucions i sectors. També s’iniciarà un debat sobre la relació entre família i pantalles, promovent converses intergeneracionals.

La transformació digital és vista com una nova forma d’actuar, aprofitant el potencial de la tecnologia. Les organitzacions s’enfocaran en dissenyar serveis per satisfer les necessitats de la societat digital, amb una revisió dels processos i la integració de la tecnologia. Ser proactius i personalitzar els serveis, utilitzant l’anàlisi de dades, serà fonamental.

Aquest any, Catalunya se posiciona com a líder en la generació de valor digital, gràcies a la implementació dels fons de nova generació europea, impulsant la recerca i la innovació en l’àmbit digital. La tasca serà reduir la bretxa digital, assegurant que les noves tecnologies siguin accessibles per a tota la societat.

Les perspectives econòmiques i empresarials per al 2024 mostren una desacceleració global, amb creixements inferiors als anys anteriors. A nivell europeu, l’economia mostra un creixement més moderat, amb perspectives dolentes a la zona euro i a la Xina, mentre que a Espanya i Catalunya les projeccions són lleugerament més positives.

Diversos líders destaquen la ràpida evolució de la intel·ligència artificial i la necessitat d’adaptació i innovació constants. La importància del valor afegit humà serà clau en sectors com la indústria, la salut, la logística i la comunicació. L’empatia i l’adaptabilitat humana seran competències essencials davant les màquines.

La necessitat d’adaptar-se a la intel·ligència artificial és clau, i no és suficient viatjar en el món actual amb eines antigues. La resistència és inútil davant l’avanç tecnològic.

El 2024, Catalunya estarà marcat per la intel·ligència artificial com a element clau en la revolució tecnològica. L’avanç ràpid de les innovacions i l’impacte en el mercat de treball, així com la necessitat d’adaptació social i ètica, seran fonamentals. El suport governamental i la popularització de la IA seran claus.

En resum, el 2024 serà un any decisiu per a la transformació digital a Catalunya, amb un enfocament en els drets digitals i l’empoderament de la societat a través de la inclusió social digital. L’objectiu serà fomentar la maduresa digital, integrant noves tecnologies com la intel·ligència artificial i la blockchain. L’economia i les empreses s’enfrontaran a reptes i adaptacions, mentre que la intel·ligència artificial serà un element central en aquesta evolució, amb una necessitat creixent d’adaptació i ètica en la seva aplicació.

Tecnologies Digitals Avançades

Casos d’èxit

Casos d’èxit» presenta 7 videos de l’àmbit digital català, mostrant com la creativitat i la innovació han conduït a èxits remarcables, i serveix com a guia per als que busquen transformar les seves idees en realitats impactants.

Intel·ligència Artificial
Joan Mas
Supercomputació
Joan Farnós
Ciberseguretat
Miquel Soriano

Connectivitat Intel·ligent
Ana Moliner

Fabricació additiva i impressió 3D David Adrover
Fabricació Avançada i Robòtica
Jordi Palmiola
Fotònica Sergi Ferrando

Notícies

Reculls de premsa sobre Previsions 2024 en el Món Digital

REcuLLS DE PREMSA

Reculls de premsa ofereix una selecció curada d’articles rellevants del món digital mundial, proporcionant una perspectiva àmplia i variada sobre els desenvolupaments i tendències clau en aquest sector.

Què és un Event WebDoc
de Tertulia Digital

Què és
un webdoc?

Un document web que integra vídeo, àudio, text i imatges
entorn d’un tema específic.
A diferència dels reportatges monogràfics tradicionals publicats a la televisió o als diaris, els webdocs aprofiten les capacitats d’Internet per oferir una experiència interactiva, immersiva i participativa.
L’objectiu  és assegurar la perdurabilitat de la informació i proporcionar accés universal online 24/7.

Per què el fem?

Volem que l’esforç i el treball que costa organitzar un esdeveniment temàtic no es perdi el mateix dia en què l’esdeveniment acaba. La nostra missió és crear CENTRES DE CONEIXEMENT TEMÀTICS en forma de WEBDOCs que concentren informació, coneixement i experiències personals perquè aquest coneixement sigui accessible per qualsevol persona en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu.

Els nostres objectius?

Dur a terme una anàlisi detallada del desenvolupament actual de la societat digital a Catalunya, amb l’objectiu de comprendre les seves tendències, impacte i perspectives a curt termini. Busquem proporcionar una visió objectiva i fonamentada sobre els avenços tecnològics, les implicacions socials i les possibles direccions que marcaran el futur de Catalunya en l’àmbit digital.

Han intervingut a aquest WebDoc

 1. ALBERT DOMINGO, Director, UPF Ventures
 2. ALBERT ORTAS, Director General, Intermedia Comunicació
 3. ANA MOLINER, Especialista en Connectivitat Intel·ligent
 4. ANTONI CAÑETE, President, PIMEC
 5. ANTONI ESTEVE, President, Grup Lavinia
 6. ANTONI GARRELL, President, HM hospitales Catalunya
 7. ANTONI PAZ, Executive Director, Kim BCN
 8. CARLES GRAU, Founder & CEO, Grau & Innovation Consulting
 9. CARLES MIRANDA, Mànager Indústria 4.0 i Economia Circular, Agència per a la competitivitat de l’empresa ACCIÓ
 10. CARLOS PALLOTTI, Director, Fundación NAOS (Argentina)
 11. DANIEL CONDEMINAS, Consultor, Comunicació
 12. DAVID ADROVER, Especialista en Fabricació additiva i impressió 3D
 13. DAVID BORONAT, Founder & CEO, Multiplica
 14. EDUARD MARTÍN, CIO, Mobile World Capital Barcelona
 15. ERNEST PÉREZ-MAS, President, Parlem Telecom
 16. ESTER MANZANO, Directora General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana, Generalitat de Catalunya
 17. ESTEVE ALMIRALL, Professor, ESADE
 18. JOAN FARNÓS, Especialista en Supercomputació
 19. JOAN MAS, Especialista en Intel·ligència Artificial
 20. JOANA BARBANY, Mentora, consultora i advisor, Dra de negoci a Michael Pagev
 21. JORDI MARÍN, Executive & Senior Advisor, Expert en transformació digital i innovació
 22. JORDI PALMIOLA, Especialista en Fabricació Avançada i Robòtica
 23. JOSUÉ SALLENT, Consultor i coordinador dels estudis de ciberseguritat, Universitat EUNEIZ de Vitòria
 24. KARINA GIBERT, Degana, COEINF
 25. LILIANA ARROYO, Directora general Societat Digital, Generalitat Catalunya
 26. MANEL SANROMÀ, President, CIVICAi
 27. MIQUEL RUTLLAN, President, Clúster Audiovisual de Catalunya
 28. MIQUEL SORIANO, Especialista en Ciberseguretat
 29. MONTSE GUARDIA, Chief Strategy Officer, Mobile World Capital
 30. PILAR CONESA, President, Anteverti
 31. ROSA PARADELL, Public Sector Innovation Director, Fundació i2CAT
 32. SAÜL GORDILLO, Periodista, Màster en IA i Innovació
 33. SERGI FERRANDO, Especialista en Fotònica
 34. SERGI FIGUEROLA, Director, i2CAT
 35. SÒNIA CAÑIZARES, Directora de Sector Públic I Consulting a Catalunya, Sopra Steria
 36. SUSANA PRADO, Directora general, INETUM Catalunya

DIRECCIÓ
Tomás Cascante, director de BARCELONADOT
Jordi Marín, Executive & Senior Advisor

PRODUCCIÓ
Tertulia Digital
hola@tertuliadigital.com

Copyright © 2024 Tertulia Digital

the end

Scroll al inicio